Vacature doctoraatsbursaal Human Resources Analytics - VUB Data Analytics Laboratory @Solvay Business School

Posted by: Wouter Verbeke
Date:2020-02-17
Contact:[email protected]

Het Data Analytics Laboratory binnen de vakgroep Business Technology & Operations van Solvay Business School is op zoek naar een gedreven kandidaat met een sterke interesse en passie om onderzoek uit te voeren naar de toepassing van data analytics voor personeelsbeleid. De vacante positie betreft een éénjarig onderzoeksproject aangaande Human Resources Analytics in nauwe samenwerking met een bedrijf.

 

Het betreffende onderzoeksproject focust op de strategische toepassing van business intelligence en (advanced) data analytics ter ondersteuning en verbetering van het personeelsbeleid van bedrijven, met als doel het optimaliseren van de bedrijfsprestaties, en dit door middel van analyse van grote hoeveelheden gegevens betreffende personeelsbestanden. Concreet is het doel om via deze analyses gedetailleerde en richtinggevende / predictieve inzichten en feedback te verkrijgen om een doelgericht beleid te ontwikkelen en op een data-gedreven manier bedrijfsbeslissingen te nemen.

 

De kandidaat zal deze toepassingen conceptueel dienen te ontwikkelen en te implementeren, door het analyseren van beschikbare gegevensbestanden in nauwe samenwerking met - en ter plekke bij het betrokken bedrijf en bij enkele klanten van het bedrijf. Hiertoe zal een diepgaande studie van analytische technieken en ook van het specifieke toepassingsdomein gevoerd moeten worden. Na succesvolle afronding van het project zal de kandidaat zowel over een sterke theoretische bagage beschikken alsook over praktische ervaring en vaardigheid in het strategisch opzetten en in de uitwerking van data analytics projecten in een bedrijfscontext.

 

Het Data Analytics Laboratory is een jong en dynamisch onderzoeksteam van data scientists die bedrijfstoepassingen van big data analytics ontwikkelen. Plaats van tewerkstelling: Brussel (VUB, campus Etterbeek) en Leuven (bedrijfssite). Het project kan verlengd worden en leiden tot het behalen van een doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen.

 

Meer info en solliciteren: https://jobs.vub.be/job/Elsene-Doctoraatsbeurs-Human-Resources-Analytics/588097501/